Konkurs Strona Internetowa bez Barier

Regulamin Konkursu

Regulamin dziewiątej edycji Konkursu "Strona Internetowa bez Barier"

Uczestnicy Konkursu

Warunki uczestnictwa

Kategorie i badania

Konkurs ma charakter otwarty. Do Konkursu można zgłaszać strony w czterech kategoriach:

Strony publiczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

W tej kategorii swoje strony mogą zgłaszać:

 1. urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa itp.),
 2. instytucje użyteczności publicznej (np. uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.).

Strony niepubliczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 2. przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże),
 3. przedstawiciele różnych środowisk (np. przedstawiciele kół naukowych),
 4. osoby fizyczne.

Najlepsi z Najlepszych

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 1. Strony mające oznaczenie „Strona Internetowa bez Barier”
 2. Laureaci ubiegłych edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier”
 3. Strony powstałe we współpracy z Fundacją Widzialni.
 4. Strony audytowane przez Fundację Widzialni.

Strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności

W ramach tej kategorii zgłaszane mogą być zarówno strony publiczne, jak i niepubliczne powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności (pad.widzialni.org).

Etap I – 15.09.2017 do 31.12.2017 r.

Przyjmowanie zgłoszeń.

Etap II – 16.01.2018 do 12.02.2018 r.

Eksperci ds. dostępności zbadają zgłoszone strony (podstawowe elementy strony) i dokonają wstępnej selekcji zgłoszonych serwisów. 60 spośród nich zostanie wytypowanych do kolejnego etapu Konkursu. Eksperci sprawdzą m.in.: nagłówki, etykiety, alternatywne teksty, obecność wyszukiwarki i mapy strony, tytuły, dodatkowe ułatwienia.

W dniu 12.02.2018 r. ogłoszona zostanie lista serwisów, które zakwalifikowały się do III etapu.

Etap III –  13.02.2018 do 02.03.2018 r.

Przebadanych zostanie 60 stron wybranych w poprzednim etapie. Przeprowadzona zostanie analiza dostępności serwisów internetowych wybranych w pierwszym etapie, obejmujący 3 podstrony każdego z nich zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Przeczytaj metodologię. Powstanie lista rankingowa serwisów wraz z punktacją. Badanie obejmować będzie w każdym z 60 serwisów 3 podstrony:

 1. stronę główną (startową),
 2. podstronę typu Aktualności (lub inną zawierającą tekst + zdjęcia),
 3. podstronę typu Kontakt (lub inną zawierającą formularz).

Na każdej z wytypowanych podstron eksperci sprawdzą te same elementy jak w etapie pierwszym.

W badaniu udział weźmie 2 ekspertów z zakresu programowania i dostępności.

Etap IV – 02.03.2018 do 23.03.2018 r.

Przeprowadzony zostanie audyt przez użytkowników z niepełnosprawnością, czyli badanie z konsultantem niewidomym, niedowidzącym i głuchym.

23.03.2018 r. nastąpi zakończenie IV etapu Konkursu.

ETAP V - kwiecień 2018 r.

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu, któremu będzie towarzyszyć konferencja "Włączenie Cyfrowe".

Nagrody i wyróżnienia

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się do:

Postanowienia końcowe

Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Strona Internetowa bez Barier, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) niezbędnych przy realizacji Konkursu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zmianami administratorem danych jest Fundacja Widzialni, z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 53. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawienia treści podanych danych.

Informacji na temat Konkursu udziela koordynator Konkursu: