Konkurs Strona Internetowa bez Barier

Kalendarium konkursu

Etap I – do 31 marca 2019r.

Przyjmowanie zgłoszeń.

Etap II – 10 kwietnia 2019r.

Wybór finalistów wśród, których znajdą się po trzy strony internetowe z każdej kategorii. Przeprowadzona zostanie analiza dostępności pod kątem zgodności z WCAG, obejmująca 3 podstrony każdego z nich zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Przeczytaj metodologię. Powstanie lista rankingowa serwisów wraz z punktacją. Badanie obejmować będzie 3 podstrony:

  1. stronę główną (startową),
  2. podstronę typu Aktualności (lub inną zawierającą tekst + zdjęcia),
  3. podstronę typu Kontakt (lub inną zawierającą formularz).

Na każdej z wytypowanych podstron eksperci sprawdzą te same elementy jak w etapie pierwszym.

W badaniu udział weźmie 2 ekspertów z zakresu programowania i dostępności.

Etap III– 10 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie zwycięzców, wręczenie nagród i wyróżnień podczas konferencji „Włączenie Cyfrowe” w Sejmie RP.