Kalendarium konkursu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Etap I – 15.09.2017 do 31.12.2017 r.

Przyjmowanie zgłoszeń.

Etap II – 16.01.2018 do 12.02.2018 r.

Eksperci ds. dostępności zbadają zgłoszone strony (podstawowe elementy strony) i dokonają wstępnej selekcji zgłoszonych serwisów. 60 spośród nich zostanie wytypowanych do kolejnego etapu Konkursu. Eksperci sprawdzą m.in.: nagłówki, etykiety, alternatywne teksty, obecność wyszukiwarki i mapy strony, tytuły, dodatkowe ułatwienia.

W dniu 12.02.2018 r. ogłoszona zostanie lista serwisów, które zakwalifikowały się do III etapu.

Etap III –  13.02.2018 do 02.03.2018 r.

Przebadanych zostanie 60 stron wybranych w poprzednim etapie. Przeprowadzona zostanie analiza dostępności serwisów internetowych wybranych w pierwszym etapie, obejmujący 3 podstrony każdego z nich zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Przeczytaj metodologię. Powstanie lista rankingowa serwisów wraz z punktacją. Badanie obejmować będzie w każdym z 60 serwisów 3 podstrony:

  1. stronę główną (startową),
  2. podstronę typu Aktualności (lub inną zawierającą tekst + zdjęcia),
  3. podstronę typu Kontakt (lub inną zawierającą formularz).

Na każdej z wytypowanych podstron eksperci sprawdzą te same elementy jak w etapie pierwszym.

W badaniu udział weźmie 2 ekspertów z zakresu programowania i dostępności.

Etap IV – 02.03.2018 do 23.03.2018 r.

Przeprowadzony zostanie audyt przez użytkowników z niepełnosprawnością, czyli badanie z konsultantem niewidomym, niedowidzącym i głuchym.

23.03.2018 r. nastąpi zakończenie IV etapu Konkursu.

ETAP V - kwiecień 2018 r.

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu, któremu będzie towarzyszyć konferencja "Włączenie Cyfrowe".