Regulamin Konkursu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin dziewiątej edycji Konkursu "Strona Internetowa bez Barier"

Uczestnicy Konkursu

 • Uczestnikiem Konkursu może zostać właściciel lub administrator polskiej publicznej lub niepublicznej strony internetowej, który dokona zgłoszenia serwisu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.konkurs.widzialni.org.

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja przez uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Zgłoszenie strony do Konkursu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne.
 • Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie Konkursu www.konkurs.widzialni.org. Zgłoszenie strony internetowej do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie przez uczestnika Konkursu formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.konkurs.widzialni.org lub akceptację i pozytywną odpowiedź na zaproszenie wysłane przez organizatorów Konkursu.
 • Otrzymane zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów Konkursu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności serwisu www, Organizatorzy kontaktują się ze zgłaszającym i po weryfikacji ostatecznie zatwierdzają udział serwisu w Konkursie.

Kategorie i badania

Konkurs ma charakter otwarty. Do Konkursu można zgłaszać strony w czterech kategoriach:

Strony publiczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

W tej kategorii swoje strony mogą zgłaszać:

 1. urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa itp.),
 2. instytucje użyteczności publicznej (np. uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.).

Strony niepubliczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 2. przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże),
 3. przedstawiciele różnych środowisk (np. przedstawiciele kół naukowych),
 4. osoby fizyczne.

Najlepsi z Najlepszych

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 1. Strony mające oznaczenie „Strona Internetowa bez Barier”
 2. Laureaci ubiegłych edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier”
 3. Strony powstałe we współpracy z Fundacją Widzialni.
 4. Strony audytowane przez Fundację Widzialni.

Strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności

W ramach tej kategorii zgłaszane mogą być zarówno strony publiczne, jak i niepubliczne powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności (pad.widzialni.org).

Etap I – 15.09.2017 do 31.12.2017 r.

Przyjmowanie zgłoszeń.

Etap II – 16.01.2018 do 12.02.2018 r.

Eksperci ds. dostępności zbadają zgłoszone strony (podstawowe elementy strony) i dokonają wstępnej selekcji zgłoszonych serwisów. 60 spośród nich zostanie wytypowanych do kolejnego etapu Konkursu. Eksperci sprawdzą m.in.: nagłówki, etykiety, alternatywne teksty, obecność wyszukiwarki i mapy strony, tytuły, dodatkowe ułatwienia.

W dniu 12.02.2018 r. ogłoszona zostanie lista serwisów, które zakwalifikowały się do III etapu.

Etap III –  13.02.2018 do 02.03.2018 r.

Przebadanych zostanie 60 stron wybranych w poprzednim etapie. Przeprowadzona zostanie analiza dostępności serwisów internetowych wybranych w pierwszym etapie, obejmujący 3 podstrony każdego z nich zgodnie z opracowaną przez Fundację Widzialni i Uniwersytet Śląski w Katowicach metodologią badania dostępności stron www. Przeczytaj metodologię. Powstanie lista rankingowa serwisów wraz z punktacją. Badanie obejmować będzie w każdym z 60 serwisów 3 podstrony:

 1. stronę główną (startową),
 2. podstronę typu Aktualności (lub inną zawierającą tekst + zdjęcia),
 3. podstronę typu Kontakt (lub inną zawierającą formularz).

Na każdej z wytypowanych podstron eksperci sprawdzą te same elementy jak w etapie pierwszym.

W badaniu udział weźmie 2 ekspertów z zakresu programowania i dostępności.

Etap IV – 02.03.2018 do 23.03.2018 r.

Przeprowadzony zostanie audyt przez użytkowników z niepełnosprawnością, czyli badanie z konsultantem niewidomym, niedowidzącym i głuchym.

23.03.2018 r. nastąpi zakończenie IV etapu Konkursu.

ETAP V - kwiecień 2018 r.

W drugiej połowie kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie Konkursu, któremu będzie towarzyszyć konferencja "Włączenie Cyfrowe".

Nagrody i wyróżnienia

 • Pierwsze miejsca z każdej kategorii zostaną wyróżnione statuetką, dyplomem oraz możliwością umieszczenia w serwisie specjalnego oznaczenia graficznego.
 • Pozostałe miejsce zostaną uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.
 • Organizatorzy przyznają również nagrodę specjalną dla właścicieli lub administratorów serwisów za strony, które wyróżniły się w konkursie ciekawymi lub niestandardowymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu dostępności.

Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się do:

 • przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,
 • prowadzenia dla celów informacyjnych i promocyjnych strony internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.widzialni.org,
 • Publikacji listy wyróżnionych serwisów na stronie www Konkursu,
 • promowania Konkursu w mediach.

Postanowienia końcowe

Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Strona Internetowa bez Barier, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) niezbędnych przy realizacji Konkursu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zmianami administratorem danych jest Fundacja Widzialni, z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 53. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawienia treści podanych danych.

Informacji na temat Konkursu udziela koordynator Konkursu: